works > 1996-2005 (click to scroll)

Entourage
Entourage
woodcut
16 x 11.5
1997