works > etc.

Entourage
Entourage
woodcut
16 x 11.5
1997